AnaniasHus - Föredrag av Annika Östberg 1 och 2 april 2016
AnaniasHus
 
Ananias hus är ett boende byggt på kristen värdegrund, med synen att varje människa är unik och djupt värdefull och har ett grundläggande behov av att vara sedd, ovillkorligt älskad och även behövd. Vi vill möta varje gäst, och de människor som involveras i arbetet kring våra gäster, med respekt, omsorg och integritet. I samverkan med våra gäster, socialtjänst och övriga involverade aktörer vill vi skapa en miljö där trygghet, hopp och tillit till framtiden kan växa.

Till dig som överväger att flytta till oss en tid:
 
Vi välkomnar möjligheten att få ditt förtroende och vill ge dig som väljer att bo hos oss det bästa stöd vi förmår. Boendeplacering sker genom socialtjänstens handläggare och boplanering upprättas i samarbete med dem och eventuella andra aktörer.
 
Vår önskan och ambition är att vistelsen hos oss ska bli en positiv tid som leder framåt mot önskade gemensamt uppsatta mål och förhoppningar vad gäller välmående, boende, ekonomisk samt social situation.


Vi kan i framtiden behöva mer personal. Anmäl därför gärna ditt intresse. Om vi kommer i behov, kan vi komma att kontakta dig :

Bosekreterare.
Hel- eller deltid. Krav: socionom el motsvarande, B-körkort, Dela vår kristna värdegrund. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Bostödjare/lokalvårdare.
Hel- eller deltid. Krav:2-årig social utbildning, socialt engagemang, B-körkort, dela vår kristna värdegrund. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Sökes genom mail till ansokan@ananiashus.com ! 
Site Builder drivs av  Vistaprint
MapQuest användarvillkor Kartor/vägbeskrivningar finns endast till för informationsbehov. Konsumenten tar fullt ansvar för all användning. MapQuest, Vistaprint eller deras leverantörer tar inget ansvar för innehåll, vägskick eller tidsanpassningar.